KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání

Rozsah pracíHlavní zaměření činností  
 
•  Komunální ČOV
•  Průmyslové ČOV
•  Rekonstrukce ČOV komunálních a průmyslových
•  Čerpací stanice kanalizační, vodárenské a průmyslové
•  Chladicí okruhy průmyslových závodů
•  Úpravny vody pitné a užitkové
•  Kanalizace
•  Vodovody
•  Stavby na ekologickou likvidaci a energetické zhodnocení biologicky
   rozložitelných odpady

      
 

Přípravné a projektové práce
 
•  Konzultační a poradenská činnost
•  Spolupráce při zadávání veřejných zakázek
•  Studie a generely vodovodů a kanalizací
•  Dokumentace o vlivu staveb, činností a technologií na životní prostředí
•  Zadání stavby, projekt pro stavební řízení, realizační projekt,
   autorský dozor
•  Vypracování provozních a manipulačních řádů
•  Zpracování podkladů pro žádosti o dotace z národních
   i mezinárodních fondů
 
   
Inženýrská činnost
•  Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
•  Výkon technického dozoru investora na stavbě
•  Výkon správce (inženýra) stavby
•  Technická pomoc při uvádění staveb do provozu
•  Provozování vodohospodářské infrastruktury
 
   
Dodávky staveb na klíč