KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


  Rekonstrukce ÚČOV Ostrava
     

 Investor
Statutární město Ostrava
 Rozsah prací
projektová dokumentace pro stavební povolení, tendrová dokumentace
 Uvedení do provozu
 Popis Projektová dokumentace řeší intenzifikaci biologické části stávající ústřední čistírny odpadních vod pro město Ostrava (ÚČOV)  s ohledem na výhledové parametry zatížení ČOV (430  000 EO v roce 2030) a  požadovanou kvalitu vyčištěné odpadní vody. Hlavní důraz je kladen na odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace. Součástí stavby jsou dále související technologické úpravy kalové linky, které dále zvyšují účinnost odstranění dusíku.