KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


  Rekonstrukce ČOV Farmak a.s.
     

 Investor
FARMAK a.s.
 Rozsah prací
projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
 Uvedení do provozu 2002
 Popis Některé produkované odpadní vody závodu na výrobu cukrovinek se předčišťují (lapáky tuku, flotační stanice), některé odtékají přímo do splaškové kanalizace a hlavním kanalizačním sběračem potom po smísení společně odtékají do městské kanalizace a jsou čištěny na městské ČOV.
Pro společné předčištění všech odpadních vod produkovaných v závodě byla navržena flotační stanice s předřazeným mechanickým předčištěním. Mechanické předčištění před flotací slouží k ochraně flotátoru před unášenými většími nečistotami (shrabky, které se odloučí na jemných česlích) a před jemnými sedimentujícími částicemi (zbytky mouky z mytí forem, které se odloučí v předřazené usazovací nádrži).
Flotační jednotka je navržena pro max. nátok 13 - 15 m3/hod. Pro dosažení koncentrace extrahovatelných látek pod 55 mg/l bude do odpadní vody před flotáorem dávkován síran železnatý, případně i polymerní flokulant.