KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání

Personální zajištění


Našimi zaměstnanci jsou kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí sestávající z řad převážně vysokoškolsky vzdělaných odborníků.

Všechny rozhodující technické obory garantují autorizovaní inženýři těchto zaměření:
 
• stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
• pozemní stavby
• statika a dynamika staveb

Mimo to úzce spolupracujeme s celou řadou specializovaných firem a odborníků z řad vysokých škol a výzkumných ústavů, u kterých subdodavatelsky zajišťujeme ty profese, jež nepokrýváme vlastními zaměstnanci (diagnostika staveb, speciální metody zakládání staveb apod.).