KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání

Koncepční práce


Tato činnost zahrnuje zpracování koncepcí nakládání s vodami v regionech, systémy odkanalizování měst nebo návrhy na čištění odpadních vod.

Provádíme komplexní posuzování a návrhy kanalizačních systému územních celků v tzv. generelech.

Jsme zpracovateli kanalizační části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, základního koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky tohoto regionu.


V rámci studií navrhujeme a posuzujeme možné varianty řešení odvádění a čištění odpadních vod z hlediska technického i ekonomického.

Zajišťujeme vypracování provozních řádu pro provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic odpadních vod a stokových sítí (kanalizační řády).         REFERENCE