KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání

Kanalizace a vodovody


Provádíme komplexní posuzování chování vodovodních a kanalizačních sítí stávajících i projektovaných a souvisejících vodohospodářských jevů pomocí matematických simulačních modelů (MIKE URBAN).

Zpracováváme generely vodovodních a kanalizačních sítí, GIS, technicko-ekonomické studie zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod z urbanizovaných území, odborné posudky apod.

Zajišťujeme zpracování a komlexní projednání všech stupňů projektové dokumentace vodohospodářských staveb, tj. dokumentace pro územní a stavební řízení, tendrová případně realizační dokumentace staveb. V závislosti na místních podmínkách optimalizujeme technické řešení stokového systému (gravitační, tlakový, podtlakový).
Máme praktické zkušenosti se všemi obvyklými technologickými postupy výstavby vodovodů a kanalizací včetně použití bezvýkopových technologií.

                REFERENCE