KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


 
Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka

     

 Investor
VaK Jesenicka, a.s.
 Číslo projektu ISPA / FS č. 2002/CZ/16/P/PE/010
 Pozice
Správce stavby
 Hodnota projektu
500 mil. Kč
 Popis Projekt obsahoval rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Vsi, která zajišťuje čištění splaškových odpadních vod v dotčené oblasti povodí řeky Bělá s cílem optimalizace provozu při dodržení legislativních nároků současné i budoucí legislativy v ČR i EU a to především v dodržení předepsaných parametrů kvality vyčištěných odpadních vod.
V návaznosti byla dále provedena rekonstrukce a doplnění stávající kanalizační i vodovodní sítě v Jeseníku a České Vsi, dále nová splašková kanalizační síť v obcích nad městem Jeseník, tj. v Bělé pod Pradědem a Lázních Lipové. V těchto obcích byla doplněna i vodovodní síť v místech, kde dosud nebyla vybudována. Celá oblast trpí v současné době restrukturalizací průmyslu a patří k nejchudším oblastem celé České republiky. V posledních letech ukončilo provoz několik podniků produkujících odpadní vody (jatky, mlékárna, zpracování lnu) a pro ilustraci poklesl přítok znečištění na čistírnu odpadních vod za předešlé 3 roky z cca 35 000 EO na 23 000 EO.