KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání

Inženýrská činnost


Zajišťujeme výkon inženýrské činnosti při přípravě stavby a v průběhu provádění stavby.

Inženýrská činnost při přípravě stavby je úzce spojena se zpracováním projektové dokumentace, tato činnost směřuje k vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení a zahrnuje vyřízení všech dokladů nezbytných pro vydání uvedených správních rozhodnutí.

V rámci inženýrské činnosti při provádění stavby vykonáváme dohled a kontrolu nad probíhajícími stavebními pracemi ve funkci technického dozoru, správce stavby, inženýra stavby apod. V této fázi také zajišťujeme autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
               REFERENCE