KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


 Intenzifikace centrální ČOV ve Zlatých Horách 
     

 Investor
Město Zlaté Hory
 Rozsah prací
kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
 Uvedení do provozu rok 2013
 Popis Cílem projektové dokumentace bylo zpracování komplexního návrhu rekonstrukce ČOV Zlaté Hory tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita vyčištěné odpadní vody a úroveň provozu v souladu s perspektivními legislativními požadavky. Čistírna odpadních vod zabezpečuje čištění komunálních vod z města. Na ČOV je přiváděno i menší množství odpadních vod z průmyslových a komerčních objektů.
V době zpracování dokumentace bylo ve městě evidováno 4519 obyvatel.
V rámci rekonstrukce bylo navrženo nové uspořádání technologické linky ČOV včetně kalového hospodářství. Hrubé mechanické předčištění na přítoku splaškových odpadních vod z jednotné kanalizace je tvořeno lapákem štěrku a hrubým česlicovým košem (průliny 60 mm) před vstupní čerpací stanicí. Dále následuje předčištění v multifunkčním zařízení kde se zachytí plovoucích shrabky a písek. Po mechanickém předčištění následuje biologické čištění v aktivačních nádržích. Biologické čištění se skládá ze dvou nitrifikačních nádrží s předřazenou společnou denitrifikací. Separace aktivovaného kalu probíhá ve dvojici vertikálních dosazovacích nádržích ,které jsou vestavěny do obou nitrifikačních nádrží. Přebytečný kal je anaerobně stabilizován a zahušťován v uskladňovacích nádržích kalu. Kal bude odvodněn na odstředivce a následně odvážen k likvidaci.

 

ČOV Zlaté Hory

ČOV Zlaté Hory

Zobrazeno: 2132x

ČOV Zlaté Hory

ČOV Zlaté Hory

Zobrazeno: 1925x

ČOV Zlaté Hory

ČOV Zlaté Hory

Zobrazeno: 1961x

ČOV Zlaté Hory

ČOV Zlaté Hory

Zobrazeno: 2026x

ČOV Zlaté Hory

ČOV Zlaté Hory

Zobrazeno: 1646x

ČOV Zlaté Hory

ČOV Zlaté Hory

Zobrazeno: 1988x

ČOV Zlaté Hory

ČOV Zlaté Hory

Zobrazeno: 2063x