KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


  ČOV Sopot
     

 Investor
Město Sopot, Bulharsko
 Rozsah prací
realizační projektová dokumentace
 Uvedení do provozu 2010
 Rozpočtové náklady xx mil. Kč
 Popis Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická ČOV, pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu. Při návrhu ČOV   je počítáno s postupným nárůstem zatížení ČOV (až 25 000 EO). Předpokládanému proměnnému zatížení ČOV, jak hydraulickému, tak i látkovému, je přizpůsobena skladba čistírny.  Dvoulinkovým uspořádáním biologické části je dána větší provozní jistota a možnost oprav zařízení bez odstavení provozu celé ČOV, případně i v počátku provozování jen jedné linky.

 

ČOV Sopot

ČOV Sopot

Zobrazeno: 3314x

ČOV Sopot

ČOV Sopot

Zobrazeno: 3403x

ČOV Sopot

ČOV Sopot

Zobrazeno: 3314x

ČOV Sopot

ČOV Sopot

Zobrazeno: 3332x