KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


  ČOV pivovaru RADEGAST a.s.
     

 Investor
Pivovar RADEGAST a.s.
 Rozsah prací
kompletní projektová dokumentace
 Uvedení do provozu 1995
 Popis Mechanicko biologická čistírna odpadních vod řeší předčištění odpadních vod z pivovaru Radegast v Nošovicích. Před biologickým stupněm je voda mechanicky čištěna na spádových sítech. Mezi mechanický stupeň čištění a reaktor je zařazena vyrovnávací nádrž, která slouží současně k chemické předúpravě vody. Pro čištění je použita technologie firmy PAQUES. Anaerobní reaktor je navržen jako kontaktní systém s kalovým ložem a vnitřní recirkulací kalu ( systém UASB). Vlastní reaktor je monolitická železobetonová nádrž. Hladina reaktoru je kryta plastovými stavebnicovými moduly třífázových separátorů vody, kalu a plynu. K reaktoru je přisazen kalojem, který je řešen tak, aby umožňoval v případě potřeby rozšíření reaktoru. Plyn je z reaktoru odváděn přes plynojem do hořáků kotelny, přebytky jsou spalovány v polním hořáku. Vyčištěná vody je odváděna do kanalizačního sběrače ČOV Sviadnov.

 

ČOV Radegast Nošovice

ČOV Radegast Nošovice

Zobrazeno: 3882x