KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


  ČOV Kopřivnice - rekonstrukce biologického stupně
     

 Investor
SmVaK Ostrava, a.s.
 Rozsah prací
kompletní projektová dokumentace
 Uvedení do provozu 2003
 Popis Odpadní vody města Kopřivnice byly čištěny na stávající ČOV, která byla z převážné části již zastaralá ( mimo objekt hrubého čištění), za hranicí životnosti a nebyla schopna zajistit potřebný čistící efekt odpovídající tehdejším požadavkům. Proto bylo rozhodnuto rekonstruovat nevyhovující biologickou část ČOV – stávající biofiltry nahradit aktivačním stupněm. V rámci rekonstrukce byla rovněž navržena oprava hlavní čerpací stanice, která slouží k čerpání mechanicky předčištěné odpadní vody na biologický stupeň, usazovacích nádrží a dosazovacích nádrží. S ohledem na prostorové možnosti staveniště bylo biologické čištění navrženo jako aktivace systému RDN, tj. rozdělené na regeneraci , denitrifikaci a nitrifikaci o dvou linkách.

 

ČOV Kopřivnice

ČOV Kopřivnice

Zobrazeno: 4060x

ČOV Kopřivnice

ČOV Kopřivnice

Zobrazeno: 4122x