KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


  ČOV konzervárny Hamé Babice a.s.
     

 Investor
Konzervárna Hamé Babice a.s.
 Rozsah prací
kompletní projektová dokumentace
 Uvedení do provozu 1995
 Popis Mechanicko biologická čistírna odpadních vod řeší čištění vysoce organicky znečištěné průmyslové vody z konzervárny, k jejímž ohřevu se využívá odpadní teplo z výroby. V souhrnu se jedná o mechanické cezení, flotaci a následující anaerobně – aerobní čištění. 1. stupeň biologického čištění tvoří anaerobní reaktor ( systém UASB). Předčištěná voda odtéká do druhého stupně ČOV – aktivační nádrže s navazující dosazovací nádrží. Přebytečný kal z obou stupňů je odvodňován na lince DRAIMED.

 

ČOV Hamé a.s. Babice

ČOV Hamé a.s. Babice

Zobrazeno: 4210x