KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


  ČOV Budišov nad Budišovkou
     

 Investor
Město Budišov n. Budišovkou / SmVaK Ostrava, a.s.
 Rozsah prací
kompletní projektová dokumentace
 Uvedení do provozu 2006
 Popis Tato centrální ČOV (2 400 EO) zajišťuje čištění odpadních vod z města Budišov nad Budišovkou. Navržená koncepce technického řešení ČOV umožňuje postupné zvyšování hydraulického a látkového zatížení ČOV v závislosti na výhledovém rozšiřování stokového systému, bez výrazného omezení provozu technologické linky.
V 1. etapě byla navržena výstavba ČOV přibližně na kapacitu 65 % výhledového množství odpadních vod.
V této etapě bylo uvažováno s využitím poloviční kapacity biologického čištění. Mechanický stupeň byl s ohledem na technické řešení vybudován na plnou kapacitu ČOV pro 1. a 2. etapu stavby, přičemž ve strojní části bude osazena pouze poloviční kapacita zařízení (vstupní čerpací stanice).
Ve 2. etapě je možné rozšíření ČOV na požadavky výhledového zatížení. V závislosti na rozšiřování stokového systému a zvyšování přivedeného množství a znečištění odpadních vod bude postupně vystrojen mechanický stupeň na plnou kapacitu a zprovozněn druhý koridor biologického čištění (aktivační a dosazovací nádrž).

 

ČOV Budišov nad Budišovkou

ČOV Budišov nad Budišovkou

Zobrazeno: 3710x